Torpo stavkyrkje

Torpo stavkyrkje er fra 1100-tallet og eies av Fortidsminneforeningen.

Her er gudstjeneste St.Hans og Olsok og brukes til enkelte vielser.

21. november 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando