Ål kyrkjelege fellesråd
Møteinnkallingar:   Saksutgreiingar: Protokollar:
2013-01-23.pdf 

 Sak 2-13 Driftsbudsjett 2013.pdf

Talbudsjett 2013.pdf

 Sak 3-13 Utleige av kyrkjestugu.pdf

 Møtebok til fel.pdf
 2013-02-20

 Sak 5 Rekneskap 2012.pdf

 Sak 6 Årsrekneskap ÅKF 2012.pdf

 møtebok febr.pdf
 2013-04-09

 Sak 8 søknad frå BUK.pdf

Sak 9 Utsmykking i kyrkjestugu.pdf

Sak 10 Disp av restmidlar TOL.pdf

Sak 11 Høyring om livssynsåpent samfunn.pdf

 

Møtebok 9 april.pdf
2013-06-10 Sak 14 Høyring NOU Livssynsåpent samf.pdf
Sak 15 Investeringsbehov 14 - 17.pdf
Sak 16 Driftsbudsjett 2014 - kommunal løyving.pdf
Sak_17_Møteplan_2._halvår.pdf

Referat frå felles møte med formannskap og fellesråd 2013.pdf

 Møtebok juni 2013.pdf

 2013-09-18 Sak 21 Frikjøp til verv som BDR-leiar
Sak 22 Kunsterisk utsmykking i kyrkjestugu
Sak 23 Søknad om forlening av festetid
Vedtak Sak 20 Driftsramme
Vedtak Sak 21 Frikjøp til verv som BDR-leiar
Vedtak Sak 22 Kunstnerisk utsmykking i kyrkjestugu
Vedtak Sak 23 Søknad om forlening av festetid
Vedlegg Sak 23
 Møtebok 2013-09-18
 
 2013-11-19 Sak 25 Økonomirapport nov 2013
Sak 26 Omregulering av Gravfelt E Leveld
Sak 27 Stening av Gravfelt T Ål
Sak 28 Stenging av gravlegging B-feltet Ål
Sak 29 Innspel til KAs strategiplan
Sak 30 Underskotsgaranti FIT
 Møtebok 2013-11-19
 2014-01-15 Postliste des 2013
Sak 4 SGVinter
Sak 5 Driftsbudsjett 2014
Takster kyrkjelege tenester
Tallbudsjett art drift 2014
 Møtebok 2014-01-15
 2014-03-07 Sak 4 Evaluering av utleigeprisar k.stugu  
Sak 12 Årsregnskap 2013
Årsmelding 2013
Møtebok 2014-03-07
 2014-05-06 Postliste
Rapport frå OK Ventilasjon
Sak 15 Tertialrapport
Sak 16 Høyring om undervisningstjenesten
Sak 17 Søknad frå BUK
Søknad frå BUK
Sak 19 Førebuing synfaring
Synfaring på Torpo 2010
 Møtebok 2014-05-06
Notat frå synfaring på Torpo kyrkje og kyrkjegard
Evaluering "Fargane i taket"
 2014-06-11 Postliste
Sak 22 Høyring undervisningsteneste i Dnk
Forslag til høyringssvar undervisningstj
Sak 23 Budsjettendring drift 2013
Revidert budsj 2014
Sak 24 Møte med formannskapet
 
Møtebok 2014-06-11
Høyringssvar undervisningstjenesten
2014-09-03 Sak 29 Kommunale rammer drift
Sak 30 Økonomiplan 2015 - 2019
Sak 31 Høyringsuttale NOU 2 2014
Sak 32 Delegasjon av tilsetjingsmynde 30% organist
Møtebok 2014-09-03 
 2014-10-23 Saksutgreiing heng ved innkalling
Sak 36 Felles sokneråd - organisering av fellesråd
Møtebok 2014-10-23
 2014-12-11  Sjå møteinnkalling Møtebok 2014-12-11
 2015-01-28  Sjå møteinnkalling Møtebok 2015-01-28
 2015-02-17 Årsmelding 2014
Regnskap 2014
Møtebok 2015-02-17
 2015-05-05  Veivalg - spørsmålsskjema Møtebok 2015-05-05
Hovudlinjer kyrkjeordning
Sak 13 Veivalg
Sak 14 Kommunedelplan Sundre
Sak 16 Lydanlegg i Ål kyrkje
2015-12-11   Møtebok 2015-12-11
2016-01-20   Møtebok 2016-01-20
2016-02-17

Årsmelding 2015
Regnskap 2015

Møtebok
2016-04-27   Møtebok 2016-04-27
2016-06-17 Liste vedlikehald 2016 Møtebok 2016-06-17
2016-09-05   Møtebok 2016-09-05
2016-10-12

Sak 40 - Kommunedelplan - utgreiing
Sak 40 - Kommunedelplan - kart

Møtebok 2016-10-12
    Møtebok 2016-11-23
2017-01-19   Møtebok 2017-01-19
2017-02-23 Regnskap 2016 Møtebok 2017-02-23
2017-04-26   Møtebok 2017-04-26
2017-06-14   Møtebok 2017-06-14
2017-09-06   Møtebok 2017-09-06
2017-10-19  

Møtebok 2017-10-19

Møtebok 2017-12-14

Møtebok 2018-01-30

Møtebok 2018-03-09

16.05.2018                                                                                                   Møtebok 2018.05-16

2018-06-21                                                                                                   Møtebok 2018-06-21

21. juli 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando