Ål kyrkjelege fellesråd > Om oss > Leveld kyrkje
 


Leveld kyrkje

Leveld kyrkje ble oppført i 1880, av arkitekt; Fritz von der Lippe. Altertavla fremstiller korsfestinga, malt av Christen Brun.

Kirka er i bruk for gudstjenester 2-3 ganger i måneden, samt ved gravferd, bryllup, dåp, trosopplæringssamlinger, gudstjenestegrupper og konserter.

Det er til sammen 200 plasser i kirken. Leveld kyrkje ligger ved Fv 244 i Leveld.

 

Leveld sokn har følgende hovedgudstjenester:
1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)
2. Gudsteneste utan nattverd
3. Forenkla gudsteneste med nattverd
4. Forenkla gudsteneste utan nattverd
5. Folkemusikkgudsteneste

13. august 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort