Ål kyrkjelege fellesråd > Forside
 


Nytt felles sokneråd er valgt

Nytt felles sokneråd er valgt

09.09.2019 ble det valgt nytt sokneråd som i perioden 2019-23 vil være et felles sokneråd for de tre soknene i Ål kommune.

Les meir..

Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff 4.sept 2019

 

Tema: v/Trond Andersson: Bilder og bokillustrasjonar

Andakt: Marianne Laa

Kollekt: Diakoniarbeidet.

 

 

Les meir..

Ny prost i Hallingdal

Ny prost i Hallingdal

Ny prost i Hallingdal

Les meir..

LEVELD, TORPO OG ÅL SITT MISJONSPROSJEKT 2019-2022

LEVELD, TORPO OG ÅL SITT MISJONSPROSJEKT 2019-2022

NEPAL

FJELLSKULE

Ein betre skulekvardag

Les meir..

Diakoninemnda sin Haustfest, i september kvart år

Diakoninemnda sin Haustfest, i september kvart år

 

Ål kyrkjestugu torsdag 12.september kl 18.00.

 

·       Song ved Tippelaget

·       John Willy Johnsen: Utviklinga av arbeiderbevegelsen i Hallingdal med bl.a. fokus på anleggsarbeidet på Bergensbanen og fortsettinga av Hans Nielsen Haugerørsla.

  • Knut Brye viser film frå besøk i flyktningeleir
  • Kort helsing v/ Prost Sveinung Hansen

           

Kaffi, blautkake og kvikaku med mjølkeprim

 

 

Les meir..

Tro og Lys fellesskap  - siste mandagen i månaden, kl.17 - 19

Tro og Lys fellesskap - siste mandagen i månaden, kl.17 - 19

Siste måndag i månaden 

kl.17.00 – 19.00              

i Kyrkjestugu og Kyrkja

 

Velkomen til Tro og Lys

 

Song, prat, leik og kveldsmåltid

 

Og for dei som vil:

Avslutning i kyrkja m/lysglobe, bøn og

Tro og Lys-tankar. 

 

Ta gjerne med deg ein ven !

 

 

 

 

Les meir..

Gudstjenestegruppe - vil du være med?

Gudstjenestegruppe - vil du være med?

Det er menighetens gudstjeneste, ikke prestens. Og det vil vi at skal bli mer og mer synlig. I gudstjenestegruppene er vi sammen om å lage gudstjenestene ut fra en struktur utarbeidet av soknerådene.

Les meir..

Fri og villig

Fri og villig

Mange er engasjert med forskjellige oppgaver i menighetene våre i Ål. Menighetsfellesskapet handler om å høre sammen med troen som fellesnevner. Ellers er vi ganske forskjellige.

Les meir..

Nytt felles sokneråd er valgt

Nytt felles sokneråd er valgt
09.09.2019 ble det valgt nytt sokneråd som i perioden 2019-23 vil være et felles sokneråd for de tre soknene i Ål kommune.
Les meir..

Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13
Formiddagstreff 4.sept 2019   Tema: v/Trond Andersson: Bilder og bokillustrasjonar Andakt: Marianne Laa Kollekt: Diakoniarbeidet.    
Les meir..

Ny prost i Hallingdal

Ny prost i Hallingdal
Ny prost i Hallingdal
Les meir..

Gravstell

Gravstell
Ål kyrkjelege fellesråd tilbyr gravstell på kyrkjegardane i Leveld, Torpo og Ål.
Les meir..

LEVELD, TORPO OG ÅL SITT MISJONSPROSJEKT 2019-2022

LEVELD, TORPO OG ÅL SITT MISJONSPROSJEKT 2019-2022
NEPAL FJELLSKULE Ein betre skulekvardag
Les meir..

Formiddagstreff Vats bedehus

Formiddagstreff Vats bedehus
Vats bedehus kl 12-14 Onsdag 25.sept Tema v/ Opplesing frå «Mi livssoge fortalt av Birgit Einarsen» v/Borgny Feten Andakt: Arne Lie  
Les meir..

Ål kantori - Vårprogram 2019

Ål kantori - Vårprogram 2019
Vårprogramet for Ål Kantori
Les meir..

Diakoninemnda sin Haustfest, i september kvart år

Diakoninemnda sin Haustfest, i september kvart år
  Ål kyrkjestugu torsdag 12.september kl 18.00.   ·       Song ved Tippelaget ·       John Willy Johnsen: Utviklinga av arbeiderbevegelsen i Hallingdal med bl.a. fokus på a...
Les meir..

Ekteskap bygd på fjell

Ekteskap bygd på fjell
Nyforelska og litt småflaue ser fem ektepar inn i augene på kvarandre og lovar at dei framleis vil elske og ære ektefellen sin.
Les meir..

På vei til tjeneste i Tyskland

På vei til tjeneste i Tyskland
Til hausten skal eg flytte til Tyskland for å jobbe i forsamlinga Oase i byen Neubrandenburg 3 timar nord for Berlin, forteller Tormod Jordet. 3. juni kl. 19.00 forteller han mer om tjenesten han ska...
Les meir..
Gudstenester

 

 

 
 
 
 
 
 
17. september 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando