Nåde
 


Nåde

Vi vil gjøre nåden synlig og forståelig for folk. Fjorårskonfirmanter har jobbet fram 6 teser om nåde som er trykket på skilt som er hengt opp på Sundre, slik at vi skal forstå hva nåde er og hvor viktig Guds nåde er også i 2017.

Nåde

 

Vi vil gjøre nåden synlig og forståelig for folk. Fjorårskonfirmanter har jobbet fram 6 teser om nåde som er trykket på skilt som er hengt opp på Sundre, slik at vi skal forstå hva nåde er og hvor viktig Guds nåde er også i 2017.

 

Martin Luther satte fokus på blant annet «Nåde alene», i det som skulle bli starten på reformasjonen og etter hvert en luthersk kirke. I år er det 500-års jubileum for reformasjonen og det blir markert på mange måter i dette året som vi har gått inn i.

 

8. januar ble Reformasjonsjubileet virkelig markert i og ut av gudstjenesten i Ål kyrkje. Med mange unge aktører med sang, dans og bønn, og sammen med ordfører Solveig ledet de menigheten ut på Sundre for å prege sentrum med nåde. Luther-salmen «Vår Gud han er så fast en borg» ble sunget på de ulike stasjonene. Og når alle 6 skiltene var skrudd opp og avduket, bar det til kyrkjestugu og suppe, kaffe og kaker.

 

Vi er svært takknemlige for alle som har stilt veggplass til disposisjon for 6 nåde-skilt som skal henge oppe og prege Sundre gjennom hele Reformasjonsjubileumsåret 2017. Det er vårt mål at de skal skape ettertanke og gode samtaler.

 

Nåde - ein ny sjanse

Nåde - Guds kjærlighet på Jesu bekostning

Nåde - heilt gratis

Nåde - heilt fri

Nåde - ei gåve

Nåde - god nok for Gud

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Video på www.hallingdolen.no

 

  Kommentarer17. september 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando