"Til himmels med gangar og pols"
 


Til himmels med gangar og pols
Kr. 90 000 er tildelt Jo Asgeir Lie og Audun Flaen m fl. til publisering av folkemusikkgudstenesta frå Ål.
Musikkoperatørane søkjer årleg Norsk Kulturråd om publiseringsstønad for ei rekkje cd-innspelingar. Det vart nyleg offentleggjort på Kulturrådets heimesider kven som ville få slik stønad no ved fyrste tildeling i 2013. At plateselskapet Kvarts med cd-en som vart spelt inn i Ål kyrkje i september var mellom desse, kom som ei stor og gledeleg overrasking.
  Kommentarer14. november 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando