Hjemom på ferie - og på prekestolen i Ål kyrkje

Hjemom på ferie - og på prekestolen i Ål kyrkje

Kristoffer Krohn Sævre besøker Ål kyrkje 8.oktober kl. 11.00.

Les meir..

Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff 4.okt

Andakt v/ Ingrid A. Økesveen

Tema; Martin Luther v/Terje Fonk

Kollekt: Diakoniarbeidet.

 

 

Les meir..

Tro og Lys fellesskap  - siste mandagen i månaden, kl.17 - 19

Tro og Lys fellesskap - siste mandagen i månaden, kl.17 - 19

Siste måndag i månaden 

kl.17.00 – 19.00              

i Kyrkjestugu og Kyrkja

 

Velkomen til Tro og Lys

 

Song, prat, leik og kveldsmåltid

 

Og for dei som vil:

Avslutning i kyrkja m/lysglobe, bøn og

Tro og Lys-tankar. 

 

Ta gjerne med deg ein ven !

 

 

 

 

Les meir..

Velkommen til Between 5.-7. trinn

Velkommen til Between 5.-7. trinn

Velkommen til Between 5.. - 7 trinn.
15.sept. 20. okt. 3.nov og 15. des

 

Les meir..

Vi leser Bibelen i lag

Vi leser Bibelen i lag

19. september kl. 19.30-20.30 har vi fokus på profeten Jesajas bok. Velkommen til Ål kyrkjestugu for undervisning, samtale og fellesskap i bibellesingen. 

 

Les meir..

ETTER SKULETID-OPEN BARNEKYRKJE

ETTER SKULETID-OPEN BARNEKYRKJE

Kvar måndag kl 14-16 blir kyrkja på Ål open for born på 4.-7.trinn. Oppstart 11.sept

Les meir..

BABY- OG SMÅBARNS-SANG I KYRKJESTUGU PÅ ÅL

BABY- OG SMÅBARNS-SANG I KYRKJESTUGU PÅ ÅL

VELKOMMEN TIL NY SESONG MED BABY- OG SMÅBARNS-SANG. oPPSTART 22.SEPT

Les meir..

SPRELL LEVANDE KYRKJEFREDAG

SPRELL LEVANDE KYRKJEFREDAG

VELKOMMEN til nytt semester med SPRELL LEVANDE KYRKJEFREDAG
Middag for heile storfamilien, bibelsamling og aktiviterer for barna.På Evjens Minne fredager kl 16.30-18.30

Les meir..

VIL DU BLI MED I OPPREIST TRO?

VIL DU BLI MED I OPPREIST TRO?

Oppreist Tro er eit tilbod for deg som går i 8,  9. eller 10.trinn. Du lærer å takle ulike utfordingar i kvardagen din og får mulegheit til å reflektere over eigne verdiar og haldningar og bli meir bevisst på eigne val og forhold til tru. Det er to kvinnelige gruppeleiarar for jentegruppa og to mannlege for guttegruppa. Gruppene samles etter skoletid kvar tysdag to timar i veka fra kl 15 – 17 (17.30). På Evjens Minne. Første gang er 12.sept.

I gruppa tek ein for seg tema som berørar identitet, vennskap, sjølvbilde, mobbing, kommunikasjon, hersketeknikkar, konfliktløysing, grensesetting, kjærestar, trufastheit, seksualitet, tilgjeving, festing og rus, m.m.

 Me startar med å lage mat og ete saman og går deretter i gruppe.

Gruppene blir leia av: Håkon Haug Laa og Terje Nordal. Aurora Elvira Flage Plischewski og Hilde Kirkebøen

Om du vil vere med i Oppreist tro, så send meg ein mail eller ring: Hilde.kirkeboen@hallingnett.no, Tlf: 40 45 57 83   

 

Les meir..

Morgonopen kyrkje tirsdagar kl 8-9

Morgonopen kyrkje tirsdagar kl 8-9

Kvar tirsdag morgon kl 8- 9 er Ål kyrkje open for ei stille morgostund. Stengt i juli, startar oppigjen 1.august.

Les meir..

Nyheter

Besøk av Bjørnar Lemvik 13.-14. okt.

Besøk av Bjørnar Lemvik 13.-14. okt.
Bjørnar Lemvik, Normisjonens koordinator for Mali/Senegal besøker misjonshelga på Ål.
Les meir..

Hjemom på ferie - og på prekestolen i Ål kyrkje

Hjemom på ferie - og på prekestolen i Ål kyrkje
Kristoffer Krohn Sævre besøker Ål kyrkje 8.oktober kl. 11.00.
Les meir..

Nysgjerrig på soknerådet og fellesrådets arbeid?

Nysgjerrig på soknerådet og fellesrådets arbeid?
Hva driver soknerådet og fellesrådet med?
Les meir..

Amlie på plass og Moskvil til Norge for fødsel

Amlie på plass og Moskvil til Norge for fødsel
Mye aktivitet i misjonsprosjektet vårt i Senegal.
Les meir..

Hausttur for pensjonistar, i september kvart år

Hausttur for pensjonistar, i september kvart år
7.september 2017.  Påmelding til Ål kyrkjekontor.
Les meir..

Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13
Formiddagstreff 4.okt Andakt v/ Ingrid A. Økesveen Tema; Martin Luther v/Terje Fonk Kollekt: Diakoniarbeidet.    
Les meir..

Tro og Lys fellesskap - siste mandagen i månaden, kl.17 - 19

Tro og Lys fellesskap  - siste mandagen i månaden, kl.17 - 19
Siste måndag i månaden  kl.17.00 – 19.00               i Kyrkjestugu og Kyrkja   Velkomen til Tro og Lys   Song, prat, leik og kveldsmåltid   Og fo...
Les meir..

Velkommen til Between 5.-7. trinn

Velkommen til Between 5.-7. trinn
Velkommen til Between 5.. - 7 trinn. 15.sept. 20. okt. 3.nov og 15. des  
Les meir..

Vi leser Bibelen i lag

Vi leser Bibelen i lag
19. september kl. 19.30-20.30 har vi fokus på profeten Jesajas bok. Velkommen til Ål kyrkjestugu for undervisning, samtale og fellesskap i bibellesingen.   
Les meir..

strÅL barnegospel

strÅL barnegospel
Vi er klare for nytt semester med strÅL mini og maxi barnegospel. Oppstart 4.september. VELKOMMEN
Les meir..
Gudstenester

 

 

 
 
 
 
 
 
22. september 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando