Ål kyrkjelege fellesråd > Forside
 


DÅP

DÅP

VELKOMEN TIL DÅP


Vi ønskjer å leggje til rette for eigne dåpsgudstenester. Det vil seie at dåpsfamilien ikkje må forhalda seg til dei planlagde gudstenestene. Verken når det gjeld tidspunkt eller stad. 

I Leveld og Torpo er maks antall på deltakare i gudsteneste 45 stk, og i Ål kyrkje er det på 80 stk. Dei siste sundagane har det då vert eigen dåpsgudsteneste kl 13. 


De kan kontakte kyrkjekontoret 32086161, og kome med ønskjer.
Så vil vi imøtekoma det så langt det er mogeleg.

Vi VIL leggje til rette for dåp i trygge lokale. Vi følgjer bransjestandarden som er utarbeidd for Den norske kyrkja i samarbeid med smittevernmyndigheitene.

 

Les meir..

Årets fasteaksjon: 61 186,-

Årets fasteaksjon: 61 186,-

Tusen takk for innsats og bidrag til årets fasteaksjon! Totalt med vipps, sms, digital aksjon og direkte på konto kom det inn 61 186! 

Kirkens Nødhjep jobbar med vatn, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekt og akutte katastrofesituasjonar over heile verda.

 

  

Les meir..

Nye datoar for konfirmasjon 2020

Nye datoar for konfirmasjon 2020

Her kjem det nye datoar for konfirmasjon 2020

Les meir..

TID blir stiftelse!

TID blir stiftelse!

TID kafe&landhandel blir no ein eigen Stiftelsen: TID stiftelsen har til formål å  samarbeide med lokale aktørar om å skape rause arbeids –og møteplassar basert på diakonale verdiar; nestekjærlig omsorg, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket, kamp for rettferd.

 

STØTT OSS GJERNE VED Å GJE PENGAR TIL DETTE KONTONUMMERET: 2320.22.32973 

Les meir..

Open kyrkje kvar onsdag i heile sommar. 1.juli er det  kveldsamling kl 19 med hardingfeletonar, samtale og bøn.

Open kyrkje kvar onsdag i heile sommar. 1.juli er det kveldsamling kl 19 med hardingfeletonar, samtale og bøn.

Det blir open kyrkje kl 19.30 - 21 heile sommaren. Onsdag 1.juli er det kveldsamling kl 19 med harndingfeletonar ved Magnhild Storøygard og samtale mellom Anders Storøygard og Hilde Kirkebøen om Den Guddommelege Barmhjertighets rosenkrans, og me ber bøna saman. Deretter er kyrkja open til kl 21.  Velkommen!

 

 

 

Les meir..

DÅP

DÅP
VELKOMEN TIL DÅP Vi ønskjer å leggje til rette for eigne dåpsgudstenester. Det vil seie at dåpsfamilien ikkje må forhalda seg til dei planlagde gudstenestene. Verken når det gjeld tidspunkt e...
Les meir..

Årets fasteaksjon: 61 186,-

Årets fasteaksjon: 61 186,-
Tusen takk for innsats og bidrag til årets fasteaksjon! Totalt med vipps, sms, digital aksjon og direkte på konto kom det inn 61 186!   Kirkens Nødhjep jobbar med vatn, sanitær og hygiene (W...
Les meir..

Nye datoar for konfirmasjon 2020

Nye datoar for konfirmasjon 2020
Her kjem det nye datoar for konfirmasjon 2020
Les meir..

TID blir stiftelse!

TID blir stiftelse!
TID kafe&landhandel blir no ein eigen Stiftelsen: TID stiftelsen har til formål å  samarbeide med lokale aktørar om å skape rause arbeids –og møteplassar basert på diakonale verdiar; nestekjærlig om...
Les meir..

Open kyrkje kvar onsdag i heile sommar. 1.juli er det kveldsamling kl 19 med hardingfeletonar, samtale og bøn.

Open kyrkje kvar onsdag i heile sommar. 1.juli er det  kveldsamling kl 19 med hardingfeletonar, samtale og bøn.
Det blir open kyrkje kl 19.30 - 21 heile sommaren. Onsdag 1.juli er det kveldsamling kl 19 med harndingfeletonar ved Magnhild Storøygard og samtale mellom Anders Storøygard og Hilde Kirkebøen om Den ...
Les meir..

Gravstell

Gravstell
Ål kyrkjelege fellesråd tilbyr gravstell på kyrkjegardane i Leveld, Torpo og Ål.
Les meir..

Konfirmasjonsdagar i 2019 - 2023

Konfirmasjonsdagar i 2019 - 2023
Konfirmasjonsdagar i kyrkjene i Ål i årene som kjem.
Les meir..

Lokale kyrkjegardsvedtekter for Ål

Lokale kyrkjegardsvedtekter for Ål
Vedtekter for drift og vedlikehald av kyrkjegardane i Ål kommune.
Les meir..

Nå kan du gi med Vipps i kirkene i Ål

Nå kan du gi med Vipps i kirkene i Ål
Ikke kontanter? Du kan gi med Vipps!
Les meir..

Leveld kyrkje reparert og gjenåpnet

Leveld kyrkje reparert og gjenåpnet
Gudstjenestene går som normalt i Leveld kyrkje i påsken.
Les meir..
Kristne forsamlinger vi samarbeider med i Ål  Ål Normisjon
  Håp - Hol og Ål Pinsemenighet
  Kilden (annonserer i Hallingdølen)

Kva skjer
Kategori
Gudstenester

 

 

 
 
 
 
 
 
Kva skjer?

13. august 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort