Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2018
 


Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2018

Takk for innsatsen til alle som deltok på fasteaksjonen i Ål, Torpo og Nordbygdene! Det kom inn totalt 85 457 inkludert vipps. (87 487 inkludert kollekt på gudstenesta søndag 18.mars). Totalt var det 71 personar som deltok i aksjonen – med køyring og innsamling: Takk til konfirmantar, konfirmantforeldre, andre frivillige – vaksne, barn og unge! Og takk til alle som gav! Saman har me sørga for livsviktig, reint vatn til enda fleire menneske.

 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2018

Faste handlar om å avstå fra noko, for å få bedre anledning til noko anna.

Fasteaksjonen handlar om å saman forandre, å vere saman for andre.

For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, - etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag.  

Hva går pengene til?

Tema for Fasteaksjonen 2018 er Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden. Aksjonspengene som ble samlet inn i fjor har blant annet gått til å gi kongolesiske flyktninger vann og latriner i flyktningleirene i Angola. Her kan du møte noen av flyktningene i leiren

 

  Kommentarer24. januar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando