Årets fasteaksjon er digital!
 


Årets fasteaksjon er digital!

Bli med oss på den globale dugnaden! Verda er i krise, hjelp oss å bremse koronasmitta no! Kirkens Nødhjelp sikrar vatn og trygge hygienetiltak, og førebyggjer koronasmitte der dei kan. No stopper koronaviruset 40.000 bøsseberarar frå å gå dør til dør og samle inn rent va nn til 175.000 menneske. Det haster med å få frem reint vatn og såpe for å hindre koronakatastrofe blant verdas fattigaste. Kirkens Nødhjelp har kunnskapen og erfaringa som trengs, men treng deg! Bli digital bøssebærer du også. Tre milliardar menneske manglar tilgang til vatn og såpe. For 200 kroner kan ein person få reint vatn livet ut. Gje det du kan og del innsamlinga!

Kirkens Nødhjep jobbar med vatn, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekt og akutte katastrofesituasjonar over heile verda.

 

  

Bli med oss på den globale dugnaden! 💜
Andre måter man kan gi en gave på:
- VIPPS til 2426
- SMS VANN til 2426 (200,-)
- www.fasteaksjonen.no 

  Kommentarer1. april 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando