TID blir stiftelse!
 


TID blir stiftelse!

TID kafe&landhandel blir no ein eigen Stiftelsen: TID stiftelsen har til formål å  samarbeide med lokale aktørar om å skape rause arbeids –og møteplassar basert på diakonale verdiar; nestekjærlig omsorg, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket, kamp for rettferd.

 

STØTT OSS GJERNE VED Å GJE PENGAR TIL DETTE KONTONUMMERET: 2320.22.32973 

TID:
 Tillit: Skape eit miljø prega av tillit, der personar kan blomstre. Tillit gjer at ein tør å vere ueinige og ærlege, på ein saklig måte.
 Inkludering: «Vi» framfor «oss/dei». «Vårt» framfor «mitt» . Samtidig er det viktig å ivareta (eigne) grenser. Rom for alle, men ikkje alt.
 Deltaking: Ivareta grunnleggjande menneskerettigheiter der tilhørigheit, deltaking og medverknad i kvardagsliv, arbeidsliv og samfunnsliv er avgjerande for helse og livskvalitet.

 


 

  Kommentarer13. august 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort