Utlysing Kyrkjetenar
 



Stilling som kyrkjetenar 80% med særleg ansvar Torpo kyrkje 

Stilling som kyrkjetenar 45% med særleg ansvar Leveld kyrkje 

Stillingsstorleikane kan vurderast 

Utearbeid: Graving, stell av grøntanlegg, snørydding, vedlikehald. 
Innearbeid: Oppgåver i samband med kyrkjelege handlingar. Vedlikehald og reinhald. 
 
Søkjar må vera medlem i Den norske kyrkja, ha førarkort klasse B, og diponere bil. 
Maskinførarbevis er ynskjeleg. Teknisk innsikt er ein fordel. 
I arbeidet inngår kvelds- og helgearbeid. 
Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar. 
 
Lønn og tilsetjingsvilkår etter kyrkjelege avtaler og tariff. 
 
For meir informasjon, kontakt kyrkjeverje Kjellfred Dekko 926 41198, eller kyrkjetenar Håkon Tveito 995 74033
 
Søknad med CV innan 29. oktober på e-post til aal.kyrkje@hallingnett.no 
Attester og vitnemål må visast på forlangande. 
  Kommentarer



22. oktober 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando