Oppreist tro

 

Vi startar opp kurset "Oppreist tro" igjen.

Vi startar opp kurset "Oppreist tro" igjen.  Dette er eit kurs der ungdommen står i fokus. Dei skal finne ut av sine eigne meiningar i ei trygg gruppe kring aktuelle tema som vennskap, sex, rus og hersketeknikkar. Dei får høve til å bli bevisste eigne verdiar, haldningar, val og tru. Kurset haldast på Evjens Minne kvar tysdag med oppstart 19 mars frå klokka 14.50 - 16.30. Fyrst får dei eit varmt måltid frå Kafè TID, og etterpå har vi opplegg i gruppe. Tilbodet er for ungdommar på 9. og 10. trinn.

Leiarar: Hilde Kirkebøen, Børge Bekkestad, Marit Lunden Tveit, Gjermund Lindeland og Kristine Andersen.

Ta kontakt med Kristine på e-post kristine.g.andersen@aal.kommune.no ved påmelding eller spørsmål knytta til kurset.

  Kommentarer22. juli 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando