MiniBUK 16 november

Alle barn frå 1.-3. trinn er velkomne på MiniBUK på planleggingsdagen 16 november. Tema for dagen er venskap og solidaritet.

Alle barn frrå 1.-3. trinn er velkomne på MiniBUK på planleggingsdagen 16 november.

Tema for dagen er venskap og solidaritet.

Vi skal lage fine kort, lage sjokolade og dramatisere ei spennande bibelforteljing.

Midt på dagen blir det aktiv leik i idrettshallen.

Barna tek med seg nistepakke og uteklede.

Det blir eit felles pølsemåltid på slutten av dagen.

Påmeldingsfrist: 12 november til kristine.g.andersen@aal.kommune.no

Vennleg helsing Kristine og Hilde m.fl.

  Kommentarer25. april 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando