Jubileum for 50 års konfirmantar

Velkommen til 50-årskonfirmant jubileumstreff sundag 27. mai.

 

Velkommen til 50-årskonfirmant jubileumstreff sundag 27. mai

 

Leveld, Torpo og Ål sokneråd ynskjer å arrangere eit jubileumstreff for dykk som vart konfirmerte i prestegjeldet vårt våren 1968.  Me gler oss over å kunne invitere til jubileum sundag 27. mai 2018.
Gudstenesta i Ål kyrkje er kl. 11.00 og studentprest Elin Lunde gjer teneste.

 

Den Norske Folkemusikkveka som årleg blir arrangert i Ål, er lagt til siste veka i mai og gudstenesta 27. mai ber preg av det, m.a. med folkemusikkliturgi frå Ål. Kvarts og Ål-koret deltek.

 

Invitasjon til 50-års konfirmanter

 

  Kommentarer21. juli 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando