Maria på vei til Tanzania
 


Maria på vei til Tanzania

Maria Stølen forbereder seg til bibeloversettelsesarbeid i Mbeya, Tanzania.

Maria på vei til Tanzania

 

I juli setter Maria Stølen kursen mot Mbeya i Tanzania. Da går hun inn i et 2-års engasjement for Wycliffe i  et internasjonalt team som jobber med bibeloversettelse inn mot 10 språk med en befolkning på 3 millioner mennesker. 

 

Tenk deg å kun ha Bibelen på engelsk eller gammel dansk. Hvor nært hadde det blitt det du leste? 

 

Maria Stølen som har bodd deler av oppveksten på Ål og deler av oppveksten i Minnesota, USA, deltok på Bordmessa i Ål kyrkjestugu Skjærtorsdag, hvor hun delte eksempler på både misforståelser ved å ikke ha Bibelen på morsmålet og aha-opplevelser når folk har fått Guds Ord på morsmålet sitt.

 

Mange steder hvor Wycliffe arbeider finnes det ikke noe etablert skriftspråk for stammespråkene som er morsmål for hundretusener av mennesker, så det er et betydelig grunnlagsarbeid som må gjøres. Maria uttrykker det slik: "Moglegheita til å lese og skrive på eiget språk styrker identiteten til ei folkegruppe og er med på å vise dei at dei har verdi, noko som er særleg viktig blant minoritetsgrupper. Barn som lærer å lese og skrive på eiget språk fyrst lærer å lese og skrive på alle språk betre."

 

Vi i menighetene i Ål vil følge Maria i tjenesten hun går inn i, og ta henne med i våre bønner. Du kan støtte arbeidet til Maria økonomisk gjennom å gi til Wycliffe sin konto: 3000 15 45546, og merke det med "gave til Maria Stølen". Gaver til Wycliffe gir grunnlag for fradrag på skatten.

 

Vil du motta nyhetsbrev fra Maria direkte, trykker du her og fyller ut kontaktinformasjon.

  Kommentarer1. april 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando