Diakoniens dag 29.oktober

Søndag feirar me diakoniens dag! Diakoni er kyrkja sitt kroppsspråk, det er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd. Me får besøk av seniorrådgiver i Kirkerådet, diakon og åling Sigrid Flaata som bl.a. skal snakke om: Når globalt blir lokalt, om nasjonal satsting og om det relasjonelle som berande element i alt diakonalt arbeid.

Søndag feirar me diakoniens dag! Diakoni er kyrkja sitt kroppsspråk, det er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd. Me får besøk av seniorrådgiver i Kirkerådet, diakon og åling Sigrid Flaata som bl.a. skal snakke om: Når globalt blir lokalt, om nasjonal satsting og om det relasjonelle som berande element i alt diakonalt arbeid.

  Kommentarer25. juni 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando