GudsRom - for tru, tvil og undring onsdag 28.febr kl 19.30 Ål kyrkje

Invitasjon til samtale rundt eit enkelt kveldsmåltid  -  tankar og

spørsmål om liv og tru.  Samtalene tek utgangspunkt i Kristuskransen av

Martin Lönnebo. Bønnekransar er kjent og i bruk i mange religionar.

Lönnebo, svensk pensjonert biskop, utvikla denne ein gong han låg værfast

på ei øy i Middelhavet. Kristuskransen er ein slags «livsbøye for sjela» og består av 18 livsperler.

 

Ål kyrkje onsdag kl 19.30. Kveldsmesse m/Vigdis Moen Storhaug. Etter messa er det suppe og samtale i kyrkjestugu der Vigdis innleier om stillheitsperlene; Stillheit og bønn. 

 

 

  Kommentarer24. mars 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando