GudsRom - for tru, tvil og undring siste onsdag i månaden kl 19.30 på kafe TID

Invitasjon til ei open samtale rundt eit enkelt kveldsmåltid  -  tankar og

spørsmål om liv og tru. Det er ingen undervisning, men dialog. Me deler frå eige liv, erfaringar og tankar, eller berre lyttar. Hausten 2018 har me hatt "Kristuskransen" av Martin Lønnebo som "rød tråd"

Lönnebo, svensk pensjonert biskop, utvikla denne ein gong han låg værfast

på ei øy i Middelhavet. Kristuskransen er ein slags «livsbøye for sjela» og består av 18 livsperler.

 

 

Kafe TID siste onsdag i månaden  kl 19.30 - 21. Neste gang blir onsdag 28.nov. Velkommen!

 

 

 

  Kommentarer11. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando