GudsRom - for tru, tvil og undring siste onsdag i månaden kl 19.30 på kafe TID

Invitasjon til samtale rundt eit enkelt kveldsmåltid  -  tankar og

spørsmål om liv og tru.  Samtalene tek utgangspunkt i Kristuskransen av

Martin Lönnebo. Bønnekransar er kjent og i bruk i mange religionar.

Lönnebo, svensk pensjonert biskop, utvikla denne ein gong han låg værfast

på ei øy i Middelhavet. Kristuskransen er ein slags «livsbøye for sjela» og består av 18 livsperler.

 

Kafe TID onsdag 25.april, 30.mai og 27.juni  kl 19.30.

25.april: Dåpsperla. Dåpen.

 

 

  Kommentarer25. juni 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando