Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff 7.nov

Tema; Sundre 1950-2050? v/ Hallgrim Berg

Andakt v/ Gunvor Kreken

Kollekt: Diakoniarbeidet.

 

 

Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu kvar fyrste onsdag i månaden kl 11-13.

Kollekt til diakoniarbeidet.

Kaffe og formiddagsmat.

Treng du skyss til treffa, ring Ål kyrkjekontor  32086161.
 

  Kommentarer13. november 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando