Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste torsdagen i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff 2.mars

Andakt v/ Vigdis Moen Storhaug

Ved pianoet – Audun Flaen

Tema; Opplesing frå "Mi livssoge fortalt av Birgit Einarsen v/ Margit Skrindo

Kollekt: Diakoniarbeidet.

 

 

Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu kvar fyrste torsdag i månaden kl 11-13.

Kollekt til diakoniarbeidet.

Kaffe og formiddagsmat.

Treng du skyss til treffa, ring Ål kyrkjekontor  32086161.
 

  Kommentarer23. februar 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando