Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff 4.april

Andakt v/ Vigdis Moen Storhaug

Tema; Når livet endrar seg. Korleis takle endring? v/Margit Lappegard, gestaltterapeut og teolog.

Kollekt: Diakoniarbeidet.

 

 

Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu kvar fyrste onsdag i månaden kl 11-13.

Kollekt til diakoniarbeidet.

Kaffe og formiddagsmat.

Treng du skyss til treffa, ring Ål kyrkjekontor  32086161.
 

  Kommentarer24. mars 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando