Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13
 


Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff 4.mars 2020

Fanny Krossby: Forteljing, musikkk og andakt ved Guri Ekse og Sigrun Kaslegard.  

Kollekt: Diakoniarbeidet.

 

 

Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu kvar fyrste onsdag i månaden kl 11-13.

Kollekt til diakoniarbeidet.

Kaffe og formiddagsmat.

Treng du skyss til treffa, ring Ål kyrkjekontor  32086161.
 

  Kommentarer31. mai 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando