Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste torsdagen i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff 6.april

Andakt v/ Frank Vorhaug

Ved pianoet – Audun Flaen

Tema; Spor etter Hans Nielsen Hauge i Hallingdal, Kenya og Romania v/Hilde Kirkebøen

Kollekt: Diakoniarbeidet.

 

 

Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu kvar fyrste torsdag i månaden kl 11-13.

Kollekt til diakoniarbeidet.

Kaffe og formiddagsmat.

Treng du skyss til treffa, ring Ål kyrkjekontor  32086161.
 

  Kommentarer



24. mai 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando