Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff 6.februar

 

Tema: Det nye kulturhuset v/kulturhussjef Anita Borrmann Skoglund. Konsert med Sigbjørn Freddie Bagroen og John Storhaug

 

Andakt: Bente Sletten

 

Kollekt: Diakoniarbeidet.

 

 

Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu kvar fyrste onsdag i månaden kl 11-13.

Kollekt til diakoniarbeidet.

Kaffe og formiddagsmat.

Treng du skyss til treffa, ring Ål kyrkjekontor  32086161.
 

  Kommentarer24. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando