Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13
 


Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff 4.des 2019

 

Tema v/ Vigdis Sønstelid: Eventyrhuset, Skeiestugu. 

Andakt: Guri Ekse

Kollekt: Diakoniarbeidet.

 

 

Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu kvar fyrste onsdag i månaden kl 11-13.

Kollekt til diakoniarbeidet.

Kaffe og formiddagsmat.

Treng du skyss til treffa, ring Ål kyrkjekontor  32086161.
 

  Kommentarer8. desember 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando