Nysgjerrig på soknerådet og fellesrådets arbeid?

Hva driver soknerådet og fellesrådet med?

Nysgjerrig på soknerådet og fellesrådets arbeid?

 

Hva driver soknerådet og fellesrådet med?

 

Kort kan en si at:
- Soknerådet har ansvar for virksomheten i kirkene i Ål kommune. 
- Fellesrådet har ansvar ansvar for bygninger, arbeidsgiveransvar for lokalt ansatte og mye av økonomien.

 

Her kan du lese innkallinger til og møtebok fra soknerådets møter.
 

 

Her kan du lese innkallinger til og møtebok fra fellesrådets møter.

 

 

  Kommentarer19. august 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando