Velkommen til Between 5.-7. trinn

Velkommen til Between 5.. - 7 trinn.
15.sept. 20. okt. 3.nov og 15. des

 

Velkommen til Between 5.. - 7 trinn.
15.sept. 20. okt. 3.nov og 15. des.

 

Me møtes på Evjens minne kl. 18.00. Me leikar, et og avsluttar med samling i kyrkja. Borna kan verte henta der klokka  21.00.

PROGRAM HAUST 2017

Ta kontakt om de har spørsmål: 90041993

 

Venleg helsing

Anne Kjersti Frøyen, Marianne Laa og Ingvild Kaslegard

  Kommentarer16. desember 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando