Økt gudstjenestedeltakelse i Ål

I 2016 var det 10140 personer til gudstjeneste i kirkene våre. Det har ikke vært så mange siden 2009. Og antall nattverdgjester har aldri vært så høyt. 

Statistikk for menighetene i Ål

I 2016 var det 10140 personer til gudstjeneste i kirkene våre. Det har ikke vært så mange siden 2009. Med unntak av 2009 og 2005 må vi tilbake til 90-tallet for å finne så god gudstjenestedeltakelse. Og antall nattverdgjester har aldri vært så høyt. 

 

P.g.a. bemanningssituasjonen måtte vi avlyste 2 gudstjenester i Torpo sokn, og der er det en liten nedgang i gudstjenestebesøket i forhold til 2015, men likevel høyere enn årene før.

 

Der er en oppsving i dåpstall i forhold til i fjor, til tross for færre fødte tilhørende Den norske kirke.

 

Statistikken viser dessuten at vi for første gang har gitt over kr 400 000,- i takkoffer i kirkene våre.

 

I 2016 meldte 3 personer seg inn i Den norske kirke og 19 meldte seg ut.

 

 

 

 

Se hele statistikken her

  Kommentarer25. juni 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando