KIA-samlingar våren 2017

Samlinga søndag 23.april utgår fordi folk har flytta frå mottaket. Men 21.mai blir det ein kulturkveld på Evjens Minne. KIA framover vil rette seg mot bufaste flyktningar i Ål.
 

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er Norges største landsdekkende organisasjon som arbeider på innvandrerfeltet. KIA er en selvstendig økumenisk og diakonal organisasjon. KIAs "LOV" er å møte våre medmennesker med Likeverd, Omsorg og Vennskap.
Er du interessert i å bli kjent med mennesker fra andre kulturer? Er du interessert i å være med på barneaktiviteter, samtalegruppe, strikkeklubb, kor, eller er du en ungdom som bare ønsker å henge med vennene dine? Da er kanskje KIA - Ål stedet for deg!
Vi trenger at flere norske engasjerer seg i dette arbeidet !
- også familier med barn og unge, for det blir ofte etterspurt av barna og de unge på Mottaket.

 

  Kommentarer25. mai 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando