Hausttur for pensjonistar, i september kvart år

7.september 2017.  Påmelding til Ål kyrkjekontor.

Tradisjonen tru startar diakoninemndene i Torpo, Nordbygdene og Ål, haustsmesteret med ein tur til fjells. I år går bussturen til Hermon og fyrste stopp er Hol Ysteri og Hol Gamlekyrkje. Me får litt omvisning og informasjon før turen går vidare til Hermon der det blir litt program og buffet. Bussen går frå Lienkrysset på Torpo kl 10.00 og frå Sundrehall kl 10.15.
Påmelding til Ål kyrkjekontor: 32086161. Turen kostar kr 250.

 

  Kommentarer11. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando