Fri og villig
 


Fri og villig

Mange er engasjert med forskjellige oppgaver i menighetene våre i Ål. Menighetsfellesskapet handler om å høre sammen med troen som fellesnevner. Ellers er vi ganske forskjellige.

FRI OG VILLIG

 

Mange er engasjert med forskjellige oppgaver i menighetene våre i Ål. Menighetsfellesskapet handler om å høre sammen med troen som fellesnevner. Ellers er vi ganske forskjellige.Og bra er det, for vi trenger å utfylle hverandre! En kropp har utallige forskjellige synlige og usynlige kroppsdeler som alle må være der for at kroppen skal være frisk og vital. Slik er det i menigheten vår også.

 

 

Du er verdifull
Du er viktig i fellesskapet vårt! Ikke først og fremst på grunn av det du gjør, men på grunn av den du er! Samtidig erfarer mange at det å ha en tjeneste/oppgave i menigheten er en berikelse. Det inkluderer en i fellesskapet på en annen måte, og det styrker tilhørigheten.

Tjeneste
Det finnes mange forskjellige tjenester i menigheten. Forbønn, baking, besøkstjeneste, musikk, barne- og ungdomsarbeid, kor, tilretteleggelse for psykisk utviklingshemmede og andre med spesielle behov, skyss, kirkevert, klokker, for å nevne noe.

Tjenesten kan skifte fra tid til tid, i type og i mengde, men de fleste opplever det som en velsignelse å stå i en eller annen tjeneste.

Vil du vite mer? Lyst til å bli utfordret? Ta kontakt på e-post aal.kyrkje@hallingnett.no eller ring kyrkjekontoret 3208 6161.

Fri og villig - folder
  Kommentarer21. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando