Gudstjenestegruppe - vil du være med?
 


Gudstjenestegruppe - vil du være med?

Det er menighetens gudstjeneste, ikke prestens. Og det vil vi at skal bli mer og mer synlig. I gudstjenestegruppene er vi sammen om å lage gudstjenestene ut fra en struktur utarbeidet av soknerådene.

Soknerådene med menighetsmøtene i ryggen har laget nye skjelletter for gudstjenestene både i Torpo, Leveld og Ål sokn. Men sammen skal vi fylle gudstjenestene med godt og meningsfullt innhold.

 

Guds Ord er det samme som det var i fjor og for nærmere 2000 år siden. Men vi mennesker forandrer oss. Og det er vi som er menigheten. Og gudstjenestene er vårt møte med Gud.

 

Gudstjenestegruppe er en gruppe frivillige og presten for den aktuelle gudstjenesten som sitter sammen en times tid og fordeler praktiske oppgaver i gudstjenesten - hvem vil stå i våpenhuset (gangen) og ta imot folk og kanskje dele ut program og salmebøker, hvem skal bære de forskjellige tingene i prosesjonen, hvem vil lede samlingsbønn, lese tekster. Andre ting vi vil ha med i søndagens gudstjeneste? Skal vi ha kirkekaffe? Hvem gjør i så fall hva i den forbindelse? Vi snakker om hva vi skal takke og be for i gudstjenesten, og vi leser og samtaler om søndagens tekst. Hva vil Gud si til oss i dag i denne teksten?

 

Vi har flere grupper som rullerer, det vil si at hver gruppe møtes cirka hver 6.-8.uke. Vi møtes en times tid i uka før den aktuelle gudstjenesten.

Høyst overkommelig egentlig, og givende å være med på.

 

Vil du være med i en slik gudstjenestegruppe? Prøve en gang eller to? Gi meg et signal på frank.vorhaug@hallingnett.no.

Du er hjertelig velkommen!

  Kommentarer1. april 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando