Tro og Lys fellesskap  - siste mandagen i månaden, kl.17 - 19

Siste måndag i månaden 

kl.17.00 – 19.00              

i Kyrkjestugu og Kyrkja

 

Velkomen til Tro og Lys

 

Song, prat, leik og kveldsmåltid

 

Og for dei som vil:

Avslutning i kyrkja m/lysglobe, bøn og

Tro og Lys-tankar. 

 

Ta gjerne med deg ein ven !

 

 

 

 

 
Vil du være med i Tro og Lys fellesskapet? Ta kontakt med leder Heidi Langegard, email heidi.langegard@gmail.com mobil 97166519, eller diakon Hilde Kirkebøen, email hilde.kirkeboen@hallingnett.no  mobil 40455783

 

Tro og Lys er en internasjonal, kristen organisasjon som arbeider for inkludering av mennesker med utviklingshemmede i kirke og samfunn. Målet er deltagelse og tilhørighet. Vi møtes hver siste mandag i måneden kl 17 - 19, i Ål kyrkjestugu og Ål kyrkje.


Datoer for hausten 2017 er: 30.okt, 27.nov. Tru og lys julekonsert den 22.november kl 18 med "Musikk for alle" frå Nesbyen, strÅL barnegospel, Kåre Sand, torader, Åshild Høgberg, dikt. Helsing v/ Vigdis Moen Storhaug.

 

  Kommentarer21. februar 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando