KODE B Bibelundervisning for 5.trinn

Onsdag 1. og onsdag 8.februar arrangerer vi KODE B for deg som går på 5.trinn. Bli med!!

Alle på 5 trinn er invitert til trusopplæring i kyrkjestugu to onsdags-kveldar. Tema denne gong er å bli kjend i Bibelen. Alle som deltek får ein Bibel i gåve frå kyrkjelyden. Gjennom ulike aktivitetar skal me pøve å finne ut litt meir om kva denne boka inneheld.
Velkommen

Invitasjonen ser du her:

/Portals/185/Invitasjon%205_tr%202017.docx

  Kommentarer25. juni 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando