Diakoninemnda sin Haustfest, i september kvart år
 


Diakoninemnda sin Haustfest, i september kvart år

 

Ål kyrkjestugu torsdag 12.september kl 18.00.

 

·       Song ved Tippelaget

·       John Willy Johnsen: Utviklinga av arbeiderbevegelsen i Hallingdal med bl.a. fokus på anleggsarbeidet på Bergensbanen og fortsettinga av Hans Nielsen Haugerørsla.

  • Knut Brye viser film frå besøk i flyktningeleir
  • Kort helsing v/ Prost Sveinung Hansen

           

Kaffi, blautkake og kvikaku med mjølkeprim

 

 

Velkommen til Haustfesten - Jubilantfesten 2019
Tradisjonen tru vil Diakoninemnda halde fram med dei årvisse haustfestene.
Vi serverer kvikaku med mjølkeprim og blautkake.
Treng du skyss til festen kan du ringe Ål kyrkjekontor: 32086161
Jubilantar i Ål som rundar 75, 80, 85, 90, 95.. i 2018 får eigen invitasjon til festen.
Med helsing Diakoninemnda: Sigurd Dahle, Kristin Flaen, Toril Stadsvoll Sønsteby, Unni Nygård Aa, Gerd Kristin Opsata og Hilde Kirkebøen

  Kommentarer1. april 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando