Diakoninemnda sin Haustfest, i september kvart år

Ål Kyrkjestugu.
Tekst og tone v/ Bjørn Arvesen, ein framståande trubadur frå Votndalen i Ål, som formidlar tekst og tone på høgt nivå. Me får høyre Alf Prøysen, Dan Andersson, Evert Taube – og «Friarvisa» etter Nils Ellingsgard

Kort helsing v / prost Vigdis Moen Storhaug

 

Velkommen til Haustfesten - Jubilantfesten 2018
Tradisjonen tru vil Diakoninemnda halde fram med dei årvisse haustfestene.
Vi serverer kvikaku med mjølkeprim og blautkake.
Treng du skyss til festen kan du ringe Ål kyrkjekontor: 32086161
Jubilantar i Ål som rundar 75, 80, 85, 90, 95.. i 2018 får eigen invitasjon til festen.
Med helsing Diakoninemnda: Sigurd Dahle, Kristin Flaen, Toril Stadsvoll Sønsteby, Unni Nygård Aa, Gerd Kristin Opsata og Hilde Kirkebøen

  Kommentarer22. juli 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando